Hollanda’yı Tanıyalım – I

Başkent:

Amsterdam (Hükümet merkezi Lahey)

Yönetim Şekli:

Anayasal Monarşi

Devlet Başkanı:

Kral Willem-Alexander

Senato Başkanı:

Ankie Broekers-Knol

Temsilciler Meclisi Başkanı:

Khadija Arib

Başbakan:

Mark Rutte (Liberal Parti-VVD)

Dışişleri Bakanı:

Bert Koenders (İşçi Partisi-PvdA)

Seçimler (son): 15.03.2017

gietfoorn-gezi

Yüzölçümü: 41.528 km2
Nüfus: 17,105,000
Okur Yazar Oranı: % 99
Kentleşme Oranı: %89
Büyük Kentler: Amsterdam, Rotterdam, Lahey (Den Haag), Utrecht, Eindhoven
İşsizlik oranı: %7
Toplam ihracat: 436 milyar euro (2016)
Toplam ithalat: 382 milyar euro (2016)
Para birimi: Euro
Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler

Türkiye’den İthalatı: 2.76 milyar euro
Toplam İthalatı İçindeki Payı: %0,72
Hollanda’nın Türkiye’den ithalatı içinde en önemli sektör 26.6 payla Çeşitli Mamul Maddeler gelmekte olup, prefabrik inşaat, mobilya ve aksamı, ayakkabı ve giyim eşyası bu sektör dahilindedir. Mamul Maddeler 22 payla ikinci sırada yer almakta olup, daha sonra %19 payla Makineler ve Ulaştırma Teçhizatı ve % 17 payla Gıda ve Canlı Hayvanlar gelmektedir.

Türkiye’ye İhracatı: 5,37 milyar euro
Toplam İhracatı içindeki payı: %1,23
Hollanda’nın Türkiye’ye ihracatı içerisinde Makineler ve Ulaştırma Teçhizatı 1,6 milyar euro değerle %29,8 paya sahiptir. İkinci sırada yer alan Kimyasal Maddeler ve Ürünleri %27,9 paya, onu takiben Çeşitli Mamul Maddeler %12 paya, Mamul Maddeler ise % 11 paya sahiptir.
Hollanda Merkez Bankası verilerine göre 2015 yılı itibariyle Türkiye’nin Hollanda’da yaptığı yatırım 4.688 milyon euro, Hollanda’nın Türkiye’de yaptığı yatırım ise 17.266 milyon euro’dur.

ÜLKE NOTU

Ülkenin Siyasi Yapısı
Hollanda Krallığı, 10 Ekim 2010 tarihinden itibaren dört “ülkeden” (country/landen) oluşmaktadır: Hollanda, Curaçao, St. Maarten ve Aruba.
Hollanda’da Kral, Devlet Başkanı’dır. Kralın görevleri anayasada tanımlanmış olup ülkede anayasal monarşi düzeni bulunmaktadır.
Hollanda’da “Yürütme” erki Hükümet ve Bakanlar Kurulu olarak ikiye ayrılmaktadır. Hükümet, Kral, Başbakan, Bakanlar ve Devlet Sekreterlerinden oluşmaktadır. Parlamenter sistemlerin genelinden farklı olarak, Kral Hükümet’in bir üyesi olarak kabul edilmekte, ancak siyaseten Parlamento’ya karşı bir sorumluluğu bulunmamakta ve Bakanlar Kurulu’nda yer almamaktadır.
Hollanda’nın kısa siyasi tarihi
Hollanda’da 1848 yılında Anayasa gözden geçirilmiş, Kralın yetkileri kısıtlanmış ve anayasal monarşi sistemine geçilmiştir. Anılan Anayasa ile Kraliyet, Hükümet ve Parlamento arasında oluşturulan ilişki halen aynı şekilde devam etmektedir.
Hollanda, İkinci Dünya Savaşı başında tarafsızlığını ilan etmiş olmasına rağmen, 10 Mayıs 1940 tarihinde Almanya’nın saldırısına uğramıştır. 14 Mayıs günü Hollanda’nın en büyük ikinci kenti Rotterdam’ın bombalanması sonucunda 900 kişi hayatını kaybetmiştir. Savaş sırasında Kraliyet Ailesi Hollanda’dan ayrılarak İngiltere ve Kanada’ya sığınmıştır.
27 Aralık 1949 tarihinde Endonezya, 25 Kasım 1975 tarihinde ise Surinam, Hollanda Krallığı’ndan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

hollanda-nin-nufusu-kac-hollanda-da-kac-turk-yasiyor-iste-cevabi.jpg

Hollanda Parlamentosu

Hollanda Parlamentosu (Staten-General/States-General), Senato (Eerste Kamer/Senate) ve Temsilciler Meclisi (Tweede Kamer/House of Representatives) olmak üzere iki kanattan oluşmaktadır.

I – Senato

Başkanı: Ankie Broekers- Knol
Genel Sekreteri: Geert Jan Hamilton
Parlamento’nun üst kanadı niteliğindedir. 12 Eyalet Meclisi üyeleri tarafından iki dereceli seçim sistemine göre 4 yıllığına seçilen 75 üyeden oluşur. Senatörler genelde kıdemli politikacılar arasından seçilmektedir. Son Senato seçimleri 26 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

II – Temsilciler Meclisi

Başkanı: Khadija Arib (Göreve başlama tarihi 13 Ocak 2016. 30 Mart 2017’de göreve yeniden seçilmiştir.)
Genel Sekreteri: Renata Voss
Parlamento’nun alt kanadı niteliğindedir. Doğrudan halk tarafından 4 yıllığına seçilen 150 milletvekilinden oluşmaktadır. Son genel seçimler 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Hükümet Üyeleri

Bakanlar Kurulu, Başbakan, Bakanlar ve Devlet Sekreterlerinden oluşmaktadır. 1948 yılından bu yana genelde iş yükü ağır olan bakanlıklarda oluşturulan Devlet Sekreterliğine atanan seçilmişler Bakanın siyasi liderliği altında bazı konuları kendi uhdelerinde bulundururlar. Devlet Sekreterleri uhdelerine giren konularda ilgili Bakanlarla Parlamento’ya karşı ortak sorumluluk taşırlar, sadece konuları ile ilgili gündemlerde Bakanlar Kurulu toplantılarına katılırlar.

Devlet Başkanı: Kral Willem-Alexander
Başbakan: Mark Rutte (VVD)
Bakanlar:
Başbakan Yardımcısı ve Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı: Lodewijk Asscher (PvdA),
Ekonomik İşler Bakanı: Henk Kamp (VVD),
Savunma Bakanı: Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD),
Güvenlik ve Adalet Bakanı: Ard van der Steur (VVD),
Sağlık, Refah ve Spor Bakanı: Edith Schippers (VVD),
Altyapı ve Çevre Bakanı: Melanie Schultz van Haegen (VVD),
Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı: Jet Bussemaker (PvdA),
Maliye Bakanı: Jeroen Dijsselbloem (PvdA),
İçişleri ve Kraliyet İşleri Bakanı: Ronald Plasterk (PvdA),
Dışişleri Bakanı: Bert Koenders (PvdA),
Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı: Lilianne Ploumen (PvdA).
İskân ve Kamu Hizmetleri Bakanı: Stef Blok (VVD),
Devlet Sekreterleri
Güvenlik ve Adalet Devlet Sekreteri: Klaas Dijkhoff (VVD),
Maliye Devlet Sekreteri: Eric Wiebers (VVD),
Eğitim, Kültür ve Bilim Devlet Sekreteri: Sander Dekker (VVD),
Sosyal İşler ve İstihdam Devlet Sekreteri: Jetta Klijnsma (PvdA),
Sağlık, Refah ve Spor Devlet Sekreteri: Martin van Rijn (PvdA),
Ekonomik İşler Devlet Sekreteri: Martijn van Dam (PvdA),
Altyapı ve Çevre Devlet Sekreteri: Sharon Dijksma (PvdA).

Temel ihraç kalemleri:

Bilgisayar ve ofis makineleri, elektrikli makineler, petrol ve petrol ürünleri, binek araçlar, organik kimyasallar, çeşitli mamul maddeler, sebze ve meyve, ham hayvansal ve bitkisel maddeler, ilaç ve eczacılık ürünleri, plastikler, genel sanayi makineleri, telekomünikasyon cihazları, doğalgaz, süt ürünleri, profesyonel bilim ve kontrol cihazları, et ve et ürünleri, kâğıt, karton ve kâğıt ürünleri, demir-çelik.

Temel İthalat kalemleri:

Bilgisayar ve ofis makineleri, petrol ve petrol ürünleri, taşıt araçları, elektrikli aletler, çeşitli mamul maddeler, telekomünikasyon cihazları, ilaç ve eczacılık ürünleri, genel endüstri makineleri, organik kimyasallar, mobilya ve aksesuarları, sebze ve meyve, kâğıt ve karton ürünleri, metal mamulleri.

Etnik ve dini yapısı

Halkın çoğunluğu yaklaşık %76 ile Flaman ve yaklaşık %3,8 ile Friz kökenlidir. Ülkedeki en büyük yabancı kökenli nüfusu yaklaşık 405 bin ile Türkler, daha sonra sırasıyla Endonezya, Fas, Surinam ve Antiller kökenliler oluşturmaktadır. Ülkede İran, Irak, Hint ve Afrika kökenli topluluklar da yaşamaktadır.
Halkın çoğunluğu herhangi bir dine mensup olmadığını beyan etmekle birlikte (%43), en yaygın dini inanç Katoliklik (%26) ve Protestanlıktır (%17). Ülkede yaşayan Müslümanların oranı yaklaşık %6’dır.

 

Tilburg Süleymaniye Camii

Tilburg Süleymaniye Camii

 

Rotterdam Es Selaam Camii

Rotterdam Es Selaam Camii

 

Utrecht Ulu Csmii

Utrecht Ulu Camii

 

Rotterdam Mevlana Camii

Rotterdam Mevlana Camii

 

Amsterdam Ayasofya Camii

Amsterdam Ayasofya Camii