Hedef Kadını

İdealisttir, azimlidir, sabırlıdır, müteşebbistir.

Sosyal münasebetlerde orta yolu tutar.

Hedef kitle psikolojisini iyi bilir.

Nerede, ne zaman, nasıl hareket edeceğinin bilincindedir.

Diliyle söylediklerini, haliyle gösterir.

Dürüst, kararlı ve tutarlıdır.

Adım adım ilerler, aceleci değildir.

Araştırmacıdır, yeniliklere ve gelişmeye açıktır, kısır döngü içinde hareket etmez.

Zorluklara, zahmetlere, yorgunluklara, sıkıntılara hedefi için seve seve katlanır.

Şahıslarla uğraşmaz, dedikodu yapmaz, ayıp-kusur araştırmaz, en büyük kötülüğe bile iyilikle karşılık vermeyi seçer.

Mütevazıdır, fedakardır, yardımseverdir.

Kanaatkardır ama tembel değildir.

Söylenmez, konuşur ve yapar.

Sık sık kendini hesaba çeker, nefs ve vicdan muhasebesi yapar.

Herkesle iyi geçinmeye itina gösterir.

Çalışmanın karşılığının başta değil, sonda verildiğinin şuurundadır.

Bütün kapalı kalplerin güzel söz ve sevgi anahtarlarıyla açılabileceğine inanır. Nefretin oklarına ve hiddetin mızraklarına karşı sevgi kalkanını kullanır.

Olayları kontrol eder, olaylar onu kontrol etmez.

Bir işe başlayacağı zaman o işin nasıl sonuçlanacağını zihninde şekillendirir. İşleri olayların akışına bırakmaz, daima kontrol altında tutar.

Bir işi yaparken acaba bu işi daha iyi nasıl yapabilirim diye düşünür.

Bildikleriyle yetinmez, kendini daima yeniler ve geliştirir.

Büyük bir ağacın işe bir küçük fidan olarak başladığını bilir.

10-20 yıl sonraki bulunacağı yeri ve hedeflerini bu günden belirler.

Sadece cahiller ve yeteneksizlerin şansa inandığını bilir, o yüzden sorumluluklar alır ve hedefine kendini adayarak koşar ve ulaşır.

Hayatta elde ettiği her sonucun, günlerin birbirine eklediği gayretlerin toplamı olduğunun farkındadır.

Önce anlamayı, sonra anlaşılmayı hedefler.